Χορηγοί  

   

Μενού Χρήστη  

   

Oi Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Ιωάννης Κανέλλος και Δημήτριος Καλυκάκης σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτρο-
πή του Παραρτήματος Χανίων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, θα πραγματοποιήσουν Ημερίδα
Μαθηματικών την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019, ώρα 08.30-14.30, στο χώρο του Γενικού Λυκείου Σούδας
με το ακόλουθο πρόγραμμα:

08.30-08.50: Προσέλευση
08.50-09.00: Χαιρετισμοί
09.00-09.30: Δημήτριος Καλυκάκης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03
«Αντίστροφη συνάρτηση: Η εύρεση του τύπου της, του πεδίου ορισμού της και οι ιδιότητές της»
09.30-10.00: Ιωάννης Καλογεράκης, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
«Η άσκηση, τρεις ερωτήσεις και ένας Λόγος»
10.00-10.30: Σπύρος Κούρτης, Μαθηματικός, 1 ο ΓΕ.Λ. Χανίων
«Μία άσκηση ... πολλές ιδέες»
10.30-10.45: Ερωτήσεις
10.45-11.00: Διάλειμμα
11.00- 13.00: Κύκλος Συζήτησης: «Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού»
13.00-13.30: Ιωάννης Κανέλλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03
«Διαθεματικές ιδέες για την διδασκαλία των Μαθηματικών»
13.30-14.00: Παντελής Μακρυμανωλάκης, Μαθηματικός, Γυμνάσιο Αλικιανού
«Μερικές σκέψεις που προκύπτουν ξαναδιαβάζοντας τον Polya: Από την χρήση παροιμιών
στην αφήγηση ιστοριών»
14.00-14.30: Ερωτήσεις – ΣυμπεράσματαΣκοπός της ημερίδας είναι η προαγωγή της μαθηματικής παιδείας και η επικοινωνία των μελών
της μαθηματικής εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από εισηγήσεις, από το διάλογο και τη συζήτηση πά-
νω σε ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών.

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί, θα μπορέσει να εκφράσει απόψεις/σκέψεις/προβληματισμούς
πάνω στο θέμα, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου –προκειμένου να λάβουν όλοι τον λόγο-
προφορικά, ή με χρήση πίνακα/μαρκαδόρου, ή όπως αλλιώς επιθυμεί.
Ζητήματα τα οποία ενδεχομένως τεθούν είναι, π.χ.: 1) η μετάβαση, όσο αφορά στη χρήση της έν-
νοιας, από το γυμνάσιο στο λύκειο, 2) δυσκολίες στη διδασκαλία/μάθηση των αποδείξεων των ιδιοτή-
των της απόλυτης τιμής, 3) η ιδιαιτερότητα της τριγωνικής ανισότητας, 4) οι δυνατότητες και οι αδυνα-
μίες του τεχνάσματος «υψώνουμε στο τετράγωνο», 5) απόλυτη τιμή και Ευκλείδεια απόσταση, 6) η
σειρά διδασκαλίας των ιδιοτήτων και των εφαρμογών (επίλυση εξισώσεων και ανισώσεων με απόλυτες
τιμές), 7) προβλήματα με απόλυτες τιμές, 8) η χρήση της απόλυτης τιμής στις επόμενες τάξεις κ.ά.
Παρακαλούμε πολύ, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα, με κατάλ-
ληλη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος.
Η συμμετοχή στην ημερίδα κάθε συναδέλφου είναι πολύτιμη για όλους μας. Σας περιμένουμε και
σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας. Μετά το πέρας της ημερίδας θα χορηγηθεί βεβαίωση
συμμετοχής.
Παρακαλούμε οι συμμετέχοντες να κρατάνε μολύβι, χαρτί και τα σχολικά εγχειρίδια Άλγεβρας και
Γεωμετρίας Α ́ Λυκείου και Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ ́ Λυκείου. Επίσης, παρακαλούμε να
σκεφθείτε το προτεινόμενο θέμα του κύκλου συζήτησης για να εκφράσετε τις σκέψεις σας.

   
© Παράρτημά Χανίων Ε.Μ.Ε.