Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του 33ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας εδώ:

Πρόγραμμα