Οριστικοποιήθηκε ο τίτλος του 33ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε. και είναι:

«Μαθηματικά, Θεμέλιο της ανθρώπινης σκέψης»

Αναμένουμε σύντομα και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου.